Brottmål

Offentlig försvarare

Den som är misstänkt för brott med fängelse i straffskalan har oftast rätt till offentlig försvarare. Den som är frihetsberövad, dvs anhållen eller häktad, har alltid rätt till offentlig försvarare.

En offentlig försvarare finns vid den misstänktes sida genom hela brottmålsprocessen och har till uppgift att tillvarata den misstänktes intressen. Den som är misstänkt har rätt att ha med sig sin offentliga försvarare på förhör, att löpande få råd, stöd och hjälp och ett bra försvar vid eventuellt följande rättegång.

Den som är misstänkt för brott har rätt att själv välja vilken advokat han eller hon vill ha som offentlig försvarare. Det är domstolen som förordnar offentlig försvarare men önskemålet om vem han eller hon vill försvaras av kan lämnas till polisen, åklagaren eller domstolen.

Det är i första hand staten som står för kostnaderna för offentlig försvarare. Beroende på utgången i målet och den misstänktes ekonomiska förhållanden kan den misstänkte själv få svara för delar eller hela kostnaden i samband med dom.

Om den misstänkte är inte är nöjd med sin offentliga försvarare kan han eller hon begära försvararbyte vid den domstol som handlägger målet.

Målsägandebiträde

Den som har blivit utsatt för brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträde är brottsoffrets egen advokat som finns vid målsägandens sida. Målsägandebiträdet tillvaratar målsägandens intressen och ger stöd, hjälp och råd både under förundersökningen och vid eventuellt följande rättegång. En målsägande har rätt att ha sitt målsägandebiträde med sig vid polisförhör och att få hjälp av sitt målsägandebiträde med skadeståndsanspråk till rättegången.

Vid allvarligare brottslighet har målsäganden i princip alltid rätt att biträdas av ett målsägandebiträde. En målsägande har rätt att själv föreslå vem han eller hon vill ha som målsägandebiträde. Det är domstolen som förordnar ett målsägandebiträde men önskemålet om vem målsäganden önskar biträdas av kan lämnas till polisen, åklagaren eller domstolen.

Kostnaderna för målsägandebiträde står staten för.

Särskild företrädare för barn

När det finns skäl att anta att ett barn utsatts för brott av en vårdnadshavare eller annan närstående person kan domstolen förordna en särskild företrädare för barnet. En särskild företrädare är ett juridiskt biträde för barnet som tillvaratar barnets intressen under brottmålsprocessen.

Utbildning

Kontakta mig om intresse finns för föreläsnings- eller seminarieverksamhet.Brottmål

Offentlig försvarare

Den som är misstänkt för brott med fängelse i straffskalan har oftast rätt till offentlig försvarare. Den som är frihetsberövad, dvs anhållen eller häktad, har alltid rätt till offentlig försvarare.

En offentlig försvarare finns vid den misstänktes sida genom hela brottmålsprocessen och har till uppgift att tillvarata den misstänktes intressen. Den som är misstänkt har rätt att ha med sig sin offentliga försvarare på förhör, att löpande få råd, stöd och hjälp och ett bra försvar vid eventuellt följande rättegång.

Den som är misstänkt för brott har rätt att själv välja vilken advokat han eller hon vill ha som offentlig försvarare. Det är domstolen som förordnar offentlig försvarare men önskemålet om vem han eller hon vill försvaras av kan lämnas till polisen, åklagaren eller domstolen.

Det är i första hand staten som står för kostnaderna för offentlig försvarare. Beroende på utgången i målet och den misstänktes ekonomiska förhållanden kan den misstänkte själv få svara för delar eller hela kostnaden i samband med dom.

Om den misstänkte är inte är nöjd med sin offentliga försvarare kan han eller hon begära försvararbyte vid den domstol som handlägger målet.

Målsägandebiträde

Den som har blivit utsatt för brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträde är brottsoffrets egen advokat som finns vid målsägandens sida. Målsägandebiträdet tillvaratar målsägandens intressen och ger stöd, hjälp och råd både under förundersökningen och vid eventuellt följande rättegång. En målsägande har rätt att ha sitt målsägandebiträde med sig vid polisförhör och att få hjälp av sitt målsägandebiträde med skadeståndsanspråk till rättegången.

Vid allvarligare brottslighet har målsäganden i princip alltid rätt att biträdas av ett målsägandebiträde. En målsägande har rätt att själv föreslå vem han eller hon vill ha som målsägandebiträde. Det är domstolen som förordnar ett målsägandebiträde men önskemålet om vem målsäganden önskar biträdas av kan lämnas till polisen, åklagaren eller domstolen.

Kostnaderna för målsägandebiträde står staten för.

Särskild företrädare för barn

När det finns skäl att anta att ett barn utsatts för brott av en vårdnadshavare eller annan närstående person kan domstolen förordna en särskild företrädare för barnet. En särskild företrädare är ett juridiskt biträde för barnet som tillvaratar barnets intressen under brottmålsprocessen.

Utbildning

Kontakta mig om intresse finns för föreläsnings- eller seminarieverksamhet.

Website, graphic profile & photography by fallckolm.com